Cursus


Vervolg basistraining Validation Methode
Op 24 oktober en 12 december zal er een vervolg plaatsvinden op de basistraining. Nadere informatie volgt nog.

Wil je zeker zijn van een plaats meldt je dan alvast telefonisch of via de e-mail aan. Wij sturen je dan een inschrijvingsformulier.
Silvia Fiorini 0636265455 of email inhetmoment.driebergen@gmail.com

Basistraining Validation Methode
In deze 2 dagen leer je de basisprincipes van de Validation Methode toe te passen

Werd jij geraakt door het toneelstuk “Dag mama”?
Ervaar je vaak frustratie in de relatie met je familielid met dementie?
Zoek jij als professional naar inspiratie om beter aan te sluiten bij je cliënten?
Merk jij als vrij williger dat er dagen zij n dat je goed contact hebt en met een tevreden gevoel naar huis gaat en op andere dagen loop je leeg?
Dan is deze training ook wat voor jou!

Zaterdag 12 oktober en 2 november 2019
Voor familie van mensen met dementie, personeel in verpleeghuizen of dagcentra, case managers, vrijwilligers die mensen met dementie begeleiden.

Inhoud
Mensen met cognitieve achteruitgang afleiden, niet betrekken, een deel van de realiteit verstopt houden, kan ook als gevolg hebben dat die ander zich steeds minder erkend voelt als volwaardig mens. Het kan contraproductief werken. De Validation Methode helpt een houding te ontwikkelen waarbij de relatie met de mens met dementie weer waardevol wordt. De waarde zit in de aansluiting die ervaren wordt tussen begeleider en zorgvrager. Met de Validation Methode leert men te communiceren vanuit de emotionele laag. Deze laag is voor de mens met dementie meer toegankelijk en meer ontwikkeld (vaak meer dan voorheen). De mens met dementie helpen woorden te vinden voor wat hij ervaart geeft herkenning en versterkt de onderlinge band en veiligheid. Het gevoel van eigenwaarde vergroot, omdat relaties nog mogelijk blijken te zijn. Het effect is dat degene meer bereikbaar wordt en zich minder snel zal terugtrekken in de eigen wereld.

Deze training bestaat uit 2  bijeenkomsten:

Zaterdag 12 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur*
Zaterdag 2 november 2019 van 9.30 tot 16.30 uur*
*Koffie/thee en soep wordt verzorgd, lunch zelf meenemen

Wie geeft de training
Deze tweedaagse wordt verzorgd door Vicki de Klerk die al op 14 mei 2019 bij ons een lezing hierover heeft gehouden. Ze is dochter van Naomi Feil die deze methode heeft ontwikkeld en directeur van het Internationaal Validation Training Institute. Ze is een ervaren trainster en het is een unieke kans om door haar getraind te worden training.

Waar
Villa Xaverius, het voormalige Ursulinenklooster, Rijsenburgselaan 11 3972 EG Driebergen- Rijsenburg

Kosten
150,— euro voor professionals**  (€ 130 bij boeking vòòr 31 augustus)
Een vrijwillige bijdragevoor mantelzorgers (= min. 1 dag p.w. mantelzorg verlenen) en vrijwilligers (voorrang voor mensen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug )

** Professionals kunnen een bewijs van deelname ontvangen t.b.v. financiering vanuit hun eigen organisatie. Deze cursus legt ook de basis voor het volgen van de verdiepingsroute over de Validation Methode die wij in 2020 willen organiseren.

De tweedaagse is georganiseerd door dagbesteding In het moment. De gemeente Utrechtse Heuvelrug financiert grotendeels d.m.v. de aan de Vriendenstichting In het moment toegewezen mantelzorgsubsidie voor 2019.

Aanmelden
Vòòr 15 september telefonisch of per mail. Wij sturen je dan een inschrijvingsformulier.
Silvia Fiorini 0636265455 of Berte Waardenburg 0343-521996 of email inhetmoment.driebergen@gmail.com

Vragen?
Voor vragen m.b.t. de cursus; Silvia Fiorini van dagbesteding “in het moment” 0636265455 of email inhetmoment.driebergen@gmail.com

Download hier de FLYER
Flyer Basistraining Validation