Vriendenstichting


Vriendenstichting  ’In het moment’
Met de inkomsten van donaties en schenkingen maakt de Vriendenstichting ‘In het moment’ het mogelijk om iets extra’s te doen.
U kunt de Vriendenstichting ‘In het moment’ op meerdere manieren steunen. Uiteraard komen alle donaties en schenkingen volledig ten goede aan de cliënten van ‘In het moment’.
Door vriend te worden, doneert u een eenmalig of maandelijkse een geldbedrag.
U kunt ook (een deel) van uw erfenis nalaten aan de Vriendenstichting waarbij u een specifiek project/locatie kan ondersteunen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

De stichting heeft als doel:

  1. Het financieel ondersteunen van “In het moment”, een project van kleinschalige en laagdrempelige dagbesteding voor mensen met dementie, gevestigd in Driebergen-Rijsenburg. Daartoe zal de stichting de benodigde financiële middelen bijeenbrengen en activiteiten verrichten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, waaronder:
    – het financieel ondersteunen van activiteiten gericht op beleving door middel van beeldende kunst en muziek, contact met de natuur en bewegen;
    – het financieel ondersteunen van de inzet van vrijwilligers bij de dagbesteding;
    – het financieel ondersteunen van activiteiten die ondersteunend zijn voor mantelzorgers van deelnemers aan de dagbesteding In het moment en mantelzorgers van mensen met dementie.
  2. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  3. De stichting beoogt het algemeen nut.
  4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Tot het vermogen van de stichting zijn bestemd:
a. hetgeen verkregen wordt uit schenkingen, erfstellingen en legaten;
b. donaties, subsidies en andere bijdragen;
c. opbrengsten uit vermogen;
d. alle andere inkomsten al dan niet verkregen door eigen activiteiten.

Beleidsplan:
Hier kunt u het beleidsplan van de Vriendenstichting In het Moment inzien of downloaden.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Mevrouw Akke van der Weij,
Secretaris vacant
Penningmeester de heer Aart de Kruijf
Aspirante bestuurslid Mevrouw Jacqueline Steegemans

Contact:
stichtingvriendeninhetmoment@gmail.com

Donaties en schenkingen kunt u overmaken op:
Vriendenstichting in het moment:
Bankrekening NL15SNSB0947133690

Registratie:
KvK-nummer 68059493