Vaktherapie in de Welzijnszorg voor mensen met dementie


 

Ontwikkelen, ontdekken en beleven voor ouderen met cognitieve achteruitgang
Therapeutisch programma voor dagbesteding/dagbehandeling voor mensen met beginnende dementie gebaseerd op inzichten uit;

  • belevingsgerichte zorg

  • kunstzinnig therapie 

  • de Validation Methode

  • levenslooppsychologie

Dit programma is een pilot. De deelnemers wordt gevraagd om enquêtes/lijsten in te vullen om de bruikbaarheid in de praktijk te meten. Inzichten die hieruit voortkomen zullen gebruikt worden om nieuwe verbeterde programma of werkwijze op te zetten.


De verwachting is dat het programma goed bruikbaar is ook voor ouderen in de somatische afdeling van verpleeghuizen.

Download hier de pdf van het programma


Voor wie: voor sociaal pedagogische hulpverleners, activiteiten therapeuten, vaktherapeuten, ergotherapeuten en psychologen werkzaam in de ouderenzorg


Duur: totaal 6 bijeenkomsten op 6 zaterdagen in 2 blokken. (De blokken zijn uitzonderlijke te volgen)
Er zullen verschillende werkvormen toegepast worden.

Aanvang om 9.30 tot 16.30. Pauze totaal 1 uur.


Docent: Silvia Fiorini, oprichter en coördinator van Dagbesteding In het moment in Driebergen (2015)
Afgestudeerd beeldend therapeut HSLeiden (2010) 


Eerste Blok: zaterdag 26 maart, 9 april, 23 april 2022
Thema’s: Veiligheid, Structuur en Eigen Regie.
 
Tweede Blok: 7 mei, 21 mei en 11 juni 2022

Thema’s: Identiteit, Reminiscentie, Hier en nu

Locatie: Villa Xaverius, Rijsenburgselaan 11, 3972 Driebergen

Kosten: per blok 225 euro

NVKT Accreditatiepunten: 18 AM per blok

Aan het einde van elk blok wordt een certificaat verstrekt die mogelijk bruikbaar is voor de registratie in de eigen vereniging

Voor meer informatie mailen naar: fiorini.silvia@gmail.com