Klachten


“in het moment” heeft de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.
Daar kunt u onvrede of een klacht melden.

Bij onvrede adviseren we u om in eerste instantie contact op te nemen met “in het moment” zelf.
Wilt u hierbij ondersteuning, heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid, of is de klacht dermate ernstig dat het niet van u verwacht mag worden, dan kunt u de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Wat gebeurt er nadat Klachtenportaal Zorg uw klacht heeft ontvangen?
Wanneer uw klacht ontvangen is wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zin in om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris overlegt dus ook met de zorgaanbieder.

Link naar klacht indienen
Link naar extra informatie