Individuele begeleiding


De stap naar de dagbesteding kan soms voor ouderen met cognitieve achteruitgang heel spannend zijn.

Ook kunnen er allerlei persoonlijke omstandigheden een rol spelen in de weerstand om de veilige haven van thuis niet te willen verlaten.

Dan kan het heel fijn zijn om eerst door een begeleider van ‘In het moment’ Individuele begeleiding te krijgen, met het doel om binnen een afgesproken termijn aan de dagbesteding te gaan deelnemen.

Voorbeeld van begeleiding: de tijd nemen om iemand op te halen, of juist iemand eerst te leren kennen en daarna met de begeleider samen naar de dagbesteding te gaan.