Mantelzorgers aan het woord


Samen ‘In het moment’

En dan ‘ineens’ krijg je te maken met de optie ‘dagbesteding’.
Hoezo? Ik kan dit zelf, wij kunnen dit samen, ik hou jou alert en jij luistert…pfff natuurlijk kunnen wij dat!
Vrouw, moeder en mantelzorger, de eerste twee zijn een keus een eer, een cadeau. Mantelzorger een stigma, gerelateerd aan hulpbehoevend en langdurig.
Maar ook Help en Hulp.
Veel gelezen over Alzheimer, weet wat er kan komen met de nadruk op kan maar niet wetende of, laat staan wanneer het komt.
Het samen relaxed oud worden is iets bijgesteld zo ook het alles alleen kunnen en moeten.
Niet minder intens maar zo anders, met meer mensen en het afscheid nemen van dat wat altijd maakbaar was en vanzelfsprekend.

Wij ‘op zoek’ naar een dagbesteding die bij Albert zou passen, tips gekregen, afspraken gemaakt, kijken, luisteren maar bovenal voelen.
Ons bezoek aan ‘In het moment’ was hartelijk, open en vol aandacht voor Albert.
Ik merkte aan hem dat hij zich gehoord voelde, hij zat op zijn praatstoel, de klik was er al door het gesprek.
De huiskamer oogt sfeervol, ik zag een bord met activiteiten van die dag, een per dag terugkerend gebeuren. Overzichtelijk en daarmee veilig.
Toen kwam de dag dat Albert voor de eerste keer ‘op transport’ zou gaan, zoals hij dat zelf noemde.
Nee het is niet zonder slag of stoot gegaan, boze man, gefrustreerde vrouw, geen gezeur we geven het een kans. Heel langzaam kwam de structuur, de gewenning het positief zien maar vooral beleven.
Bij Albert in het bezig zijn, het verwonderen in nieuwe, het bespreken van gedichten, de tekeningen, kunst, muziek, sport, het samen doen en zijn.
Voor mij is ‘In het moment’ de veilige haven waar de begeleiders en vrijwilligers mij laten delen in beleving en van wie ik handvatten krijg er begrip is en een luisterend oor.
Het is een cadeau om deze mensen in mijn leven te hebben. Op de meest kwetsbare momenten is er altijd een samen.
Wat zijn jullie een fantastisch team, zorgzaam, kundig maar bovenal zo respectvol!
Ik ben blij, heel blij dat ik als ‘mantelzorger’ kan en mag terugvallen op jullie.
Daarom begon ik met Samen ‘In het moment’
Samen is de sleutel, ons stukje geluk ‘In het moment’.

Wil

Zij leefde alweer in het volgende moment!

Mijn vrouw, Ria, was één van de eerste deelnemers van de dagopvang ‘In het moment’ in 2015, een naam die tegelijk de kern raakt: het genieten van en op het moment. Het volgende moment vervaagt het vorige moment. Maar het gevoel van dat moment blijft.
Ria kon genieten van de activiteiten, die werden aangeboden. Een beroep op haar intellectuele en emotionele vermogens deden haar goed. Maar bovenal voelde zij zich veilig in de groep. Dat ‘veilig voelen’ ging ik steeds meer als essentieel voor haar welbevinden ervaren.

Wanneer ik Ria met de auto naar het Xaveriushuis in Driebergen bracht, was het steevast: wat ga ik daar doen en duurt het dan echt zolang, voordat je mij weer komt halen en jij dan, waar blijf jij?
En als ik haar dan weer kwam halen, was ze blij mij te zien, maar aan alles kon je merken dat ze een fijne morgen of dag had gehad, ook al wist zij niet meer wat zij allemaal had gedaan. Zij leefde alweer in het volgende moment!
Misschien door de kleinschaligheid van de groep maakte de begeleiders elke keer een kort verslagje van de ochtend of dag. Op die manier kon ik goed volgen wat er zo al op de bijeenkomsten werd gedaan.
En ik kon in die tussentijd allerlei dingen doen, waar anders geen of nauwelijks gelegenheid voor was en had je momenten voor jezelf. Ook nooit weg, toch!!!

Aan het einde van 2016 is zij – ik kan het niet anders uitdrukken- weggegleden in de dood.
De mooie herinneringen aan haar gelukkige tijd bij ‘In het Moment’ zijn voor mij nog altijd een geweldige troost.
Kees