Begeleiders in het moment:


De begeleiders zijn geschoold in diverse disciplines; kunstzinnige therapie, biografisch werk, muziektherapie en bewegen voor ouderen. Ze hebben ervaring in ouderenzorg en hebben zich verdiept in de problematiek van ouderen met dementie. Silvia Fiorini is één van de samenstellers van de bundel “Blijf mij zien”, kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk (2014).

Silvia Fiorini

In 2014  leerde ik een wijze oude man kennen die prachtige verhalen kon vertellen over zijn jeugd en zijn reizen. Ik kwam bij hem aan huis als beeldend therapeut. Wat hij vertelde over zijn beleving van de natuur, was aanleiding om met hem kunstzinnig bezig zijn. Dat vond hij prachtig, maar het was toch vooral bij het vertellen dat zijn ogen gingen stralen.
Wat zou het mooi zijn, dacht ik, als leeftijdgenoten zijn verhalen konden horen en met hem in gesprek konden gaan. Ik visualiseerde een plek waar ouderen bij elkaar kunnen komen, waar kleinschaligheid, liefde voor de natuur, warmte en aandacht voor elkaar centraal zouden staan. In 2015 opende ik samen met een collega het dagbestedingsproject ‘In het moment’.

Mijn ervaring als groepsbegeleider, mijn achtergrond als kunstzinnig therapeut, mijn liefde voor natuur en kunst en mijn ondernemingsgeest hebben bijgedragen aan het creëren van deze mooie plek. Inmiddels zijn daar al meer dan 100 ouderen met een vorm van dementie bijgestaan in hun zoektocht naar zingeving. Maar het is vooral mijn grote bewondering voor allen die een lang levenspad hebben bewandeld en die het leven de moeite waard blijven vinden, dat mij elke dag motiveert om samen met het team van collega’s en vrijwilligers een waardig aanbod neer te zetten dat aansluit bij elke deelnemer.

Door dit werk te doen, heb ik ontdekt hoe belangrijk het is voor ieder mens om nog ergens bij te horen. Dat je omgeving je ziet en je accepteert, ook met je beperkingen. En dat je daardoor zoveel voor elkaar kunt betekenen!

Francine Riep
Voor mensen die lijden aan dementie wordt het steeds lastiger om goed te functioneren in het dagelijks leven. Buitenshuis is het leven te snel en gecompliceerd en raken mensen met dementie de aansluiting met anderen kwijt. Thuis is het vertrouwd, maar de vergeetachtigheid en het afnemend vermogen om zelfstandig aktief te blijven maakt het voor zowel de mens met dementie als voor zijn of haar partner of familie toch zwaarder om samen op te trekken. De mogelijkheid om een aantal dagdelen naar “In het moment” te gaan is voor beide partijen een uitkomst. De gezelligheid van het groepsgebeuren, de persoonlijke aandacht, het programma waarin je als vanzelf wordt meegenomen …  Respect voor ieders eigenheid, uitnodiging om jezelf te laten zien en horen. Dat geeft zoveel voldoening en plezier! Ik geniet daar enorm van. Voor de mantelzorgers is fijn om te weten dat “In het moment” zo plezierig is. Dan kunnen zij op hun beurt genieten van hun “vrije” uurtjes.