Begeleiders in het moment:


De begeleiders zijn geschoold in diverse disciplines; kunstzinnige therapie, biografisch werk, muziektherapie en bewegen voor ouderen. Ze hebben ervaring in ouderenzorg en hebben zich verdiept in de problematiek van ouderen met dementie. Silvia Fiorini is één van de samenstellers van de bundel “Blijf mij zien”, kunstzinnige therapie bij dementie in de praktijk (2014).

Silvia Fiorini

“In het moment” is voor mij meer dan werk, dat wil zeggen meer dan een plek waar ik met voldoening mijn kwaliteiten kan inzetten. Het is een plek voor mij waar, de innerlijke drijfveer om de oudere met cognitieve achteruitgang te blijven zien en een persoonlijk verlangen naar echtheid in het contact, samenkomen. Elke dag opnieuw wordt er een beroep gedaan op mijn aanwezigheid. In die aanwezigheid schep ik de ruimte voor een ontmoeting met wie verward of teruggetrokken lijkt te zijn.

Vanaf het begin van “In het moment” heb ik mij de kunst van aanwezigheid eigen gemaakt. Dat levert mooie momenten op zoals; bijzondere uitspraken, pretoogjes, glimlachen, intieme gesprekken, ontroerde ogen, stralende gezichten, ontspannen lijven (lichamen) en zachte gezichten.

Ik vind het heel belangrijk mij in te zetten voor projecten die een afspiegeling zijn van maatschappelijke behoeftes. In dit geval: een plek creëren waar kwetsbare ouderen zich thuis kunnen voelen en ze mogen ervaren dat het leven nog genoeg te bieden heeft.

Silvia Fiorini (1971) is van oorsprong een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met veel ervaring in de zorg. En sinds 2010 is Silvia tevens gediplomeerd kunstzinnig therapeut met een eigen bedrijf. Het opzetten van bijzondere maatschappelijke projecten is een sterke drijvende kracht in haar leven.

Francine Riep
Voor mensen die lijden aan dementie wordt het steeds lastiger om goed te functioneren in het dagelijks leven. Buitenshuis is het leven te snel en gecompliceerd en raken mensen met dementie de aansluiting met anderen kwijt. Thuis is het vertrouwd, maar de vergeetachtigheid en het afnemend vermogen om zelfstandig aktief te blijven maakt het voor zowel de mens met dementie als voor zijn of haar partner of familie toch zwaarder om samen op te trekken. De mogelijkheid om een aantal dagdelen naar “In het moment” te gaan is voor beide partijen een uitkomst. De gezelligheid van het groepsgebeuren, de persoonlijke aandacht, het programma waarin je als vanzelf wordt meegenomen …  Respect voor ieders eigenheid, uitnodiging om jezelf te laten zien en horen. Dat geeft zoveel voldoening en plezier! Ik geniet daar enorm van. Voor de mantelzorgers is fijn om te weten dat “In het moment” zo plezierig is. Dan kunnen zij op hun beurt genieten van hun “vrije” uurtjes.